DuyVinh_Trading

Nhận định thị trường GOLD ngày 5/8/2022

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm (US2YR = RR) giảm 5,9 điểm cơ bản xuống 3,0488%, trong khi lợi suất 10 năm (US10YR = RR) giảm 7,2 điểm cơ bản xuống 2,6756%.

Khoảng cách giữa họ đã đi rộng tới mức âm 39,2 điểm cơ bản, làm mới mức thấp nhất năm 2000. Một đường cong ngược thường được coi là báo hiệu một cuộc suy thoái.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hàng tháng của Hoa Kỳ sẽ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu, sau khi dữ liệu vào đầu ngày thứ Năm cho thấy một tích tắc trong các đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

"Kỳ vọng rằng chúng ta đang hướng tới một cuộc suy thoái là rõ ràng và tín hiệu rõ ràng nhất đang đến từ thị trường kho bạc"

Khuyến nghị giao dịch :

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1788 - 1795

Stop Loss : 1801

Take Profit 1 : 1760
Take Profit 2 : 1755
Take Profit 3 : 1745

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1770

Stop Loss : 1760

Take Profit 1 : 1765
Take Profit 2 : 1769
Take Profit 3 : 1773

Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.