FAST-TRADING

GOLD có thể hồi phục ngắn hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, GOLD vẫn đang cho thấy dấu hiệu giảm mạnh, tuy nhiên, trong ngắn hạn nếu quan sát ta sẽ thấy đang có mẫu tích luỹ sóng kết thúc A-B-C-D-E quanh vùng này.

Hiện tại nếu xét sóng thì giá chỉ mới đến đoạn sóng E, khả năng sẽ hình thành sóng E trong đêm nay và quay lại kiểm tra vùng đáy cũ 1786 - 1792 thêm lần nữa trước khi hồi phục ngắn về 50% đợt giảm trước đó (1827 - 1832).

Chúng ta có thể cân nhắc chờ hoàn thành sóng E và canh Buy tại mức đáy 178x với target dự kiến là 1827 - 1832.

Do đang giao dịch nghịch xu hướng, khuyến nghị giảm 1/2 volume để tránh rui ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.