Traderkfc1

XAUUSD SHORT

Traderkfc1 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá hiện tại đã chạm mức giá mở rộng từ tháng 11/2020. Đồng thời giá chạm biên mở rộng đôi tại khung W1 ngày 17/11/2021. Cân nhắc bán khi xuất hiện mô hình đảo chiều tại 1865.
Bình luận: SL ngắn tại 1869
TP dài hạn: 1619
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.