tradingpro2012

Gold sẽ test lại kháng cự 155x trước khi giảm mạnh vào cuối tuần

tradingpro2012 Cập nhật   
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sẽ gặp kháng cự rất mạnh trong dải 155x trong tuần này, do vậy nhiều khả năng đây sẽ là đỉnh của chu kỳ tăng và theo sau đó sẽ là một chu kỳ giảm 100 - 150 giá của gold . Các tín hiệu tăng giá ( RSI , MACD ,stochartics .. ) đều đã cho tín hiệu khá yếu báo hiệu vùng đỉnh của gold đang ở đâu đó quanh mức giá hiện tại.Chiến lược sẽ canh short khi giá test kháng cự dừng lỗ khi giá phá và đóng cửa nến qua trend line kháng cự và chốt lời quanh hỗ trợ 1500..
Bình luận:
ĐÚng như dự kiến gold tăng tốc chạm vùng đỉnh 1557 rồi đảo chiều giảm mạnh, giá hiện tại đã 148x, AE đánh trend dài ăn lồi mồn rồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.