daizygifindask

Xauusd liệu có giảm

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây là quan điểm cá nhân, mọi người theo dõi tiếp xem nó đi đúng mô hình không
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.