TradinV85

XAU/USD Ngày 23.4- Chờ sự Breakout khung W và xác nhận giá tăng

Giá lên
TradinV85 Cập nhật   
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá được hỗ trợ tăng , trader chỉ nên theo dõi và vào lệnh vị thế Buy theo xu hướng.
Các hỗ trợ cần lưu ý tại vùng sma20 H4 và Daily như hình trên.

1. Cần lưu ý răng giá hiện tại (1797.xx) đang là vùng giá cản (vùng sma20 theo W) và giá có thể giảm điều chỉnh nhẹ ở các khung thời gian nhỏ lấy lực tăng vượt cản này.
Trong các ý tưởng giao dịch trước tôi đã lưu ý và giá đã biến động hầu như chính xác theo lộ trình kế hoạch giao dịch, cụ thể:

Khung W giá đã tiến tới vùng giá TP cần lưu ý.
2. Khung D, H4 trước đó giá đã giảm về vùng hỗ trợ (1764 - sma20 theo H4) và tiếp tục tăng theo nhận định :
Giá chỉ điều chỉnh về hỗ trợ trên H4 và tăng do lực tăng mạnh , đẩy giá tăng tới kháng cự khung W như trên.

3. Lực tăng hiện tại khá tốt và vẫn được duy trì, trader lưu ý cách giao dịch theo xu hướng của tôi là chỉ vào lệnh theo xu hướng chính và không trade các sóng điều chỉnh nhỏ ngược chiều, vài chục hay 100 pips sóng hồi cũng không.

(Đọc lại ý tưởng liên quan về kế hoạch giao dịch trước đó ở bên dưới, ngày 19 - 23.4)
Bình luận:
Giá giảm nhẹ về hỗ trợ tại vùng giá đề xuất đúng như plan trước đó và tăng theo nhận định.
Đối với Gold, trong tuần này giá sẽ khó phá lên khỏi mức kháng cự theo W (trung bình 20 phiên khung tuần) như đã lưu ý. Trader nên giao dịch ngắn và có thể chốt hay quản lý lệnh hợp lý qua tuần.
Vùng giá kháng cự theo W này là vùng có ý nghĩa về xu hướng lớn và có thể cần động lực thúc đẩy mạnh hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.