HongLinhFX

# XAU/USD 5/11

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Chiến lược giao dịch ngày hôm nay:
Canh mua quanh vùng 1780-1782, dừng lỗ dưới 1775.
Hoặc kiên nhẫn đợi chiến lược khác sau khi tin công bố 15p.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.