GKFXPrimeVN

Gold, cơ hội mua chỉ mới bắt đầu!

Giá lên
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thông tin về việc Mỹ giảm lãi suất vẫn không khiến cho USD giảm mà ngược lại còn tăng mạnh so với nhiều đồng tiền khác. Với một USD mạnh lên nhưng không thể đẩy Gold xuống, có thể thấy rằng các nhà đầu tư còn đặt niềm tin rất lớn vào Gold . Vùng giá của Gold hiên tại là vùng giá có nhiều đường hỗ trợ đi qua, và chúng ta có thể tin vào việc Gold sẽ tăng mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.