pppxd11db01

Có thể trong ngắn hạn vàng sẽ rơi về thế này

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nên cân nhắc bán để chốt lời nhé
giá vàng hiện tại đã quá đỉnh cũ, 10-15 năm giá vàng mới quay lại đỉnh này, tranh thủ chốt lời để còn kịp, không thì đợi 10-20 sau mới hòa vốn nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.