Tungle111

Vàng vẫn ưu tiên Bullish

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Cập nhật chiến lược phiên Mỹ hôm qua: Mua được ở 2 vùng Entry 1 và Entry 2 tại 1800 và 1785, tổng hòa vốn.
- Chiến lược ưu tiên phiên Âu: Mua vàng
- Phân tích ý tưởng: Khung D1 đã xác nhận breakout mô hình tam giác cân cũng như vùng ngưỡng tâm lý 1800 bị phá vỡ. Khung H1 đang cho thấy giá vàng đang trong quá trình pullback và ưu tiên mua ở vùng 1780 – 1786, vùng hợp lưu giữa up trendline và 50-61.8% của Fibonacci thoái lui.
Giao dịch đang hoạt động: Chốt lời 1 phần và tiếp tục di dời Stop Loss theo giá.
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục giữ SL về hòa và chờ đợi. Những ai chưa vào có thể chờ đợi điểm mua tốt để mua.
Giao dịch được đóng thủ công: Chốt lời đóng lệnh vì có dấu hiệu đảo chiều.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.