NguyenThang33

Chờ đợi và theo dõi, cơ hội vào Long Vàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mức hỗ trợ chính của Vàng đang ở 1218-1220. Cùng theo dõi và chờ đợi, nếu vàng có giá nằm trong khoảng này hết ngày hôm nay thì thị trường sẽ lại bay tiếp, vào lệnh Long, đặt TP tại 1236

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.