UnknownUnicorn23499361

Vàng đang chạy sóng abc khung 30 phút

Đào tạo
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ( XAUUSD ) vừa hoàn thành 5 sóng Elliott trong khung thời gian nhỏ.
Hiện tại, đã bắt đầu 3 sóng điều chỉnh abc dạng Zig Zag (hoặc Flat).
Xác xuất cao là dạng 3 sóng điều chỉnh mở rộng.

Xem idea trước
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.