Sinvestvn

SELL XAUUSD

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ SELL XAUUSD khi giá hồi lên vùng 1436.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.