haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] Tiếp tục nhồi lệnh buy

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã hoàn thành mô hình Wyckoff cực kỳ đẹp, với đầy đủ cá pha A, B, C, D
Chờ mua tại 1689.
SL 1679.
TP 2-3rr
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.