MrVuongFinancy

XAUUSD - Cân nhắc bán vàng nếu giá nến D1 đóng dưới 1300

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tren khung D1 - Giá vàng sau khi bật qua EMA34 thì ngay lập tực quay trở lại. nếu giá vàng đóng nến D1 dưới 1300 là dấu hiệu của xu hướng giảm tiếp tục.

Canh vào kèo sell XAUUSD nếu giá nến đóng dưới 1300

TP1: 1275
TP2: 1260
SL: 1312

Chú ý quản lý vol khi vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.