TradingWithHunter

Nhận định xu hướng XAUUSD_27/3

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
■H4:
- Ngày hôm qua mô hình Shooting Star đã thể hiện sức mạnh của nó khi có 1 đợt điều chỉnh mạnh kể từ ngày 22/3 đến nay. Hiện tại giá đang chững lại tại vùng Hỗ trợ 1315. Vùng này cũng là vùng biên trên Sideway trước đó. Ngay tại vùng này, giá đã hình thành 1 Long Tail Pin bar và 1 Doji , chứng tỏ 1 lực mua khá mạnh đang xuất hiện ở vùng này. Với lực mua khá mạnh thể hiện ở vùng này, bên cạnh đó xu hướng tăng trước đó vẫn còn được duy trì, do đó xác suất cao trong hôm nay mục tiêu giá sẽ là vùng Kháng cự bên trên tại vùng giá 1320 hoặc 1325.

■H1:
- Trên H1 chúng ta sẽ nhận ra 1 Fake out tại vùng Hỗ trợ 1315. Hiện tại giá đã quay đầu tăng trở lại vùng giá, các dấu hiệu tăng giá cũng xuất hiện rõ ràng. Mục tiêu giá tiếp theo sẽ là vùng Kháng cự 1320 và 1325.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.