Gold-Investing

SỰ HỐI TIẾC

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hối tiếc là một cảm xúc có thể xảy ra theo cả hai cách, tức là một nhà giao dịch có thể hối tiếc khi đặt một giao dịch hoặc hối tiếc vì đã không đặt một giao dịch. Sự hối tiếc có thể khiến một nhà giao dịch tham gia vào một giao dịch sau khi bỏ lỡ ban đầu hoặc vào lệnh sớm hơn vì sợ đánh mất cơ hội.

Đó là những động cơ làm bản thân vi phạm kỉ luật khiến tâm lí bị hỗ loạn và mất kiểm soát dẫn đến thua lỗ.

Tất cả những gì chúng ta cần biết là có thể bỏ lỡ một vài cơ hội hoặc gặp một vài giao dịch tồi tệ. Không ai có thể nắm bắt tất cả các cơ hội mà thị trường mang lại. Khi bạn đã có được tư duy này, quan điểm giao dịch của bạn sẽ thay đổi.

Khi bạn đã thừa nhận những điều này, bạn có thể đưa ra một kế hoạch giao dịch giảm thiểu rủi ro tài khoản của bản thân mình.

Các bạn đã trải và vượt qua cảm xúc này chưa nhỉ?

Chúc anh em lí giao dịch và có nhiều lợi nhuận nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.