PKTeam

MUA GOLD

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đã break khỏi tam giác và có một sóng điều chỉnh khá đẹp hôm qua. Hôm nay mua lại gold và target trước mắt là về vùng 1499.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.