NgocSon_SM

Vàng 28/12 - Sideway ngắn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sell ngắn giá hiện tại.
XAUUSD H1 giá đang sideway ngắn trong vùng 1800-1812.
Đầu ngày hôm nay có thể vàng sẽ hồi về vùng 1800 một lần nữa

Khuyến nghị sell ngắn giá hiện tại 1812, SL: 1817, TP: 1805
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.