GTPham

XAUUSD Vàng nữa đầu Tháng 12

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bò và Gấu ai sẽ mạnh hơn ?
Cần 1 Áp Lực mua cho tín hiệu CMF -- Mũi tên xanh lá có thể là Entry Point
Mặc Khác : Phá xuống Fibonacci 0.38 trước khi rơi => 1700
* JTiun - Theo dõi thị trường *

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.