WyckoffianVN

GOLD - Áp lực bán gia tăng lặng lẽ

Giá lên
WyckoffianVN Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mặc dù mô hình vận động giá đang cho thấy khả năng BO lên 1535 - 155x là khá cao, tuy nhiên nến thứ 6 lại cảnh báo sớm tín hiệu áp lực bán xuất hiện. Với cùng nỗ lực thể hiện qua KLGD tương tự với thứ 5, nến thứ 6 lại có thân hẹp với giá đóng của nhỉnh hơn 1 chút so với thứ 5 và đương nhiên không thể đóng > đỉnh nến thứ 5.
Tuy vậy, nhiều khả năng chỉ là hiện tượng chốt lời ngắn hạn vào cuối tuần, do vậy, ta vẫn tiếp tục kỳ vọng lượng Supply của thứ 6 sẽ bị hấp thụ hết và giá sẽ thực hiện đc BO trong tuần này.
Đã hủy lệnh:
Giá falsebreak và rụng, còn chờ gì nữa :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.