GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng vẫn trong cấu trúc tăng trong giai đoạn này

Canh buy mỗi khi giá hồi lại vùng giá thấp
Điểm Buy 1: 1500
Điểm Buy 2: 1490

Hoặc buy khi giá breakout 1510

Tất cả hướng đến mục tiêu 1530

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.