MrN_PhuNhan

Vàng có thể điều chỉnh về 1860. có thể sell nhẹ SL 1906, TP 1862

Giá xuống
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.