WyckoffianVN

Vàng - Giảm để tăng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như vậy, đúng như dự tính, giá vàng đã xuyên thủng 1420. Bước tiếp theo của nhịp này, giá sẽ tăng trở lại để kiểm định kênh trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.