OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD BUY1762 TP 1782 chốt lời 200pips
ENTRY2 Buylimit 1767 đã khớp chờ chốt 1793-1800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.