NguyenHuuHung

CƠ HỘI KIẾM $$$

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
** LONG UJ thì phải sell gold!
* Mô hình VAI ĐẦU VAI.
- đang có 1 sự test lại đường viền cổ. 1 nến ĐỎ là xúc :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.