FAST-TRADING

GOLD tiếp tục xu hướng tăng, chờ ăn sóng iii trong sóng 3

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi giả định xu hướng tăng của VÀNG đã quay trở lại thì giá đã tiếp tục tăng trong đêm và kéo lên vùng 197x và bắt đầu tích luỹ cấu trúc tiếp theo tại đây.

Nếu chúng ta xem xét cấu trúc hiện tại thì có thể thấy, mô hình sóng 3 lớn vẫn đang tiếp diễn và giả định tiếp trong sóng 3 sẽ có 5 sóng nhỏ bên trong, trong hôm nay, kỳ vọng đợt sóng 3 này sẽ còn tiếp tục tăng điểm đến 2 vùng mục tiêu gần nhất là 197x và 198x.

Vùng cầu hiện tại 1962 - 1964.


FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.