TradinV85

GOLD - (8/04) Áp lực tăng giá vẫn duy trì theo D, W

Giá lên
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1. Giá hôm qua không vượt được vùng Fibo 23.6 như Plan đã chia sẻ (link liên kết).
Sau đó giá giảm về vùng hỗ trợ sma20 theo D như đã nhận định và tiếp tục tăng nhẹ (mũi tên xanh như hình nhận định trên) và tiếp tục duy trì lực tăng, giá một lần nữa cố gắng phá vỡ vùng kháng cự Fibo23.6 trước khi ta có thể xác nhận giá tiếp tục tăng hay không.

2. Hai kịch bản hiện tại
- Nếu giá phá lên được kháng cự tại Fibo23.6 nêu trên và tiến tới vùng giá kháng cự tiếp theo, vàng sẽ cần giảm điều chỉnh lại để kiểm tra vùng kháng cự đã breakout trên và tìm kiếm hỗ trợ tại đây. Target tăng TP có thể kì vọng ngắn như hình vẽ.

- Plan giảm: nếu giá giảm dưới sma20 theo D và đóng nến D dưới vùng này, giá cần test lại kháng cự sma20 này ở khung D hoặc H4, h1 trước khi quay đầu giảm giá.

3. Áp lực tăng giá chiếm ưu thế , trader lưu ý theo dõi các kịch bản đã chia sẻ để cập nhật dòng ý tưởng và chia sẻ.

Follow me và Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.