FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Về trung hạn, giá vừa Breakout đỉnh cũ tại vùng giá 1238. xx , và hiện đang retest tại vùng này sau khi Pullback
Về ngắn hạn, giá đang ở vùng hợp lưu của hỗ trợ D1 và H4, cộng với việc gia bật lên sau khi chạm MA100, chứng tỏ có 1 số lượng Buyer chờ mua ở vùng này.
Cộng với việc giá hồi về vùng 38.2 của Fibo Retracement, kết hợp với Trendline ở vùng hiện tại.
Ở H1, giá đã tạo Doji và Bullish Engulfing .
Stochatic cũng vừa cắt lên đường 30 sau khi rời khỏi vùng quá bán

Kết luận: Các nhận định ở trên đưa ra 1 Setup với xác suất cao hơn cho lệnh Long tại điểm hiện tại.
TP ước tính tại vùng giá 1250
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.