AmberForexGold

Phân tích vàng ngày 11/02

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau chuỗi 5 ngày tăng liên tục thì Hôm qua Vàng đã có ngày suy giảm. Mặc dù trước đó Vàng đã tăng lên gần 1842 và suy giảm trở lại sau đó. Kết thúc ngày là ngày giảm với Vàng
Vàng đã không di chuyển ổn định trên vùng kháng cự quan trọng là 1833. Do vậy hôm nay canh hồi bán với vàng là một lựa chọn tốt theo kỹ thuật.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.