MTCinvest

Chúc mừng anh em Bán quanh 1750 180 pip ạ

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản tiếp theo mình sẽ cập nhập tiếp tục ạ

Chúng ta sẽ chờ phản ứng tại vùng cản 1732 nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.