tradafx

Nhận Định Thị Trường Forex 13/11: Liệu USD Đã Tạo Đỉnh?

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận Định Thị Trường Forex 13/11: Liệu USD Đã Tạo Đỉnh?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.