Tungbet888

Vàng xu hướng xuống sau khi chạm 1797-1798

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng H4 hiện tại đang chạm hỗ trợ tại 1797-1798, nến tuần nhiều khả năng tạo ra xu hướng xuống tại 178x và sideway từ 1783-1795
=> hiện tại canh sell tại 1797-1798
Sl 1804.5
Tp 1790-1784

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.