GoldTraSig

XAUUSD - Tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
FOREXCOM:XAUUSD Vùng mua: 1661-1666; TP vùng: 1725-1728. SL: 1654.
Bình luận: Đã khớp vùng BUY - Theo dõi thị trường, sẵn sàng cutloss.
Bình luận: Tình hình Market không khả quan. Rút kèo giá hiện tại vẫn ở vùng BUY trước đó không lỗ nhé.

Bình luận

SELL NHANH!
Phản hồi
Khi Lão Hạc đã phán là cậu vàng phải theo 😆😆
Phản hồi