anhnd1

XAUUSD H4 - Chờ mua

anhnd1 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã breakout khỏi vùng sideway
Chờ mua khi giá retest quanh 1210.x - 1213.x
TP: 1243.x
SL: 1199.x
Bình luận:
Update 23.10.2018 7:11 PM
Rất tiếc giá không về lại vùng mua
Vàng sắp có 124x tại vùng này sẽ xảy ra kháng cự mạnh
Bình luận:
Update 27.10
Vàng đạt target 1243.x
Rất tiếc không vào được vùng mua đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.