anhnd1

XAUUSD H4 - Chờ mua

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã breakout khỏi vùng sideway
Chờ mua khi giá retest quanh 1210.x - 1213.x
TP: 1243.x
SL: 1199.x
Bình luận: Update 23.10.2018 7:11 PM
Rất tiếc giá không về lại vùng mua
Vàng sắp có 124x tại vùng này sẽ xảy ra kháng cự mạnh
Bình luận: Update 27.10
Vàng đạt target 1243.x
Rất tiếc không vào được vùng mua đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu