JaneDoan

GOLD H4 Buy ngắn hạn mục tiêu 1280-1283

JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đang trong gia đoạn sóng hiệu chỉnh nên giao dịch cẩn trọng
Giao dịch đang hoạt động:
Chú ý kênh giá theo hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.