GoldTraSig

VÀNG BÁN XUỐNG - TRUNG HẠN

Giá xuống
GoldTraSig Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
FOREXCOM:XAUUSD Đang ở SELL ZONE 1683-1689$, nằm trong vùng cao sóng 5 Elliot bắt đầu từ 1561$. Đây là vùng đỉnh cũ kháng cự mạnh, kết hợp với tin Non-Frame 20h:30 tối nay, khả năng cao Vàng sẽ điều chỉnh về vùng 1642-1644 (Sóng A). Chiến lược giao dịch bắt đỉnh mặc cả Market quanh vùng 1685-1688. Dừng lỗ nếu Vàng đóng nến 4h trên khu vực 1692 hoặc dừng lỗ tuỳ ngưỡng tài khoản.
Bình luận: Đã khớp vùng mua từ 1685-1688. Theo dõi market.
Bình luận: Đạt Target. Done kèo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.