HOAIGOLD

XU HƯỚNG GOLD ĐẦU NĂM MỚI

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
canh buy lên 1825 1828
sell xuống từ từ 1828 1830 xuống 1760
xu hướng dài hạn vẫn xu hướng giảm về 1660
đoạn 1728 1830 sẽ là đạo tạo trap phá vỡ giả giá phá qua mây , canh có tín hiệu sell xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.