tradafx

Khả năng cao xuất hiện sóng hồi với XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm.
Giá di chuyển đi ngang và động lực giảm đang yếu dần.
Khả năng tiếp giá sẽ tiếp tục di chuyển Sideway trong vùng 1747-1767.
Tại đây có thể tìm kiếm những lệnh mua ngắn hạn tại 1747 và đợi giá xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại 1767.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.