DuyVinh_Trading

GOLD tuần 15/8-19/8/2022 - VỊ THẾ GIẢM MẠNH

Giá xuống
DuyVinh_Trading Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU / USD đã có, "đã phục hồi khỏi hỗ trợ xu hướng giảm và chúng tôi đang tìm kiếm một phản ứng / sự thay đổi có thể xảy ra khi kéo dài về phía kháng cự xu hướng giảm hàng năm..." Mức tăng bốn tuần so với mức hỗ trợ quan trọng ở mức thấp hàng năm hiện đã mở rộng thành mức kháng cự xu hướng giảm và chúng tôi đang tìm kiếm một phản ứng ở đây.

Ngưỡng kháng cự chính vẫn ổn định ở mức 1818/28- một khu vực được xác định bởi sự gia hạn 100% của sự sụt giảm hàng năm, mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đà tăng năm 2020 và đường trung bình động 52 tuần. Một vi phạm / đóng cửa hàng tuần trên ngưỡng này là cần thiết để cho thấy sự đảo ngược xu hướng đáng kể hơn đang được tiến hành hướng tới mức thấp nhất tháng 2021 / đóng cửa cao nhất năm 2021 ở mức 1895-1903. Hỗ trợ hàng tuần ban đầu nằm ở đường xu hướng 2018/2019 (hiện tại là ~ 1750 giây) được hỗ trợ bởi ngưỡng quan trọng tại tuần thấp nhất năm 2021 &2022 đóng cửa / 61.8% thoái lui của cuộc biểu tình tháng 7 tại 1727/29. Việc phá vỡ / đóng cửa hàng tuần bên dưới sẽ là cần thiết để đe dọa nối lại xu hướng giảm hàng năm trở lại về 1671/82.

Kết luận: Vàng phục hồi sau khi hỗ trợ xu hướng giảm hiện đang kiểm tra mức kháng cự xu hướng giảm - tìm kiếm phản ứng / biến động giá ở đây trong những ngày tới. Từ quan điểm giao dịch, một vùng tốt để giảm các phần tiếp xúc lâu dài / tăng các điểm dừng bảo vệ - tổn thất nên được giới hạn ở mức 1727 NẾU giá thực sự đang hướng cao hơn trên đoạn đường này với sự vi phạm / đóng cửa trên đường trung bình động 52 tuần cần thiết để cho thấy một mức thấp đáng kể hơn đang được áp dụng cho vàng

Khuyến nghị giao dịch :

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1802 - 1806

Stop Loss : 1815

Take Profit 1 : 1795
Take Profit 2 : 1790
Take Profit 3 : 1785

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1784 - 1787

Stop Loss : 1775

Take Profit 1 : 1790
Take Profit 2 : 1795
Take Profit 3 : 1800

Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn
Bình luận: + 160 PIP theo chiến lược giao dịch !!!

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.