Kienthucforex

Chờ sell vàng tuần tới

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau 2 tuần tăng giá liên tục, vàng đang gần tới vùng giá 1790/1800. Đây là vùng kháng cự cứng và chờ sell vàng vùng này.
Tp khoảng 30-50 giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.