Duyvinhtrader

Chiến lược giao dịch GOLD tại thời điểm gần nhất Ngày 1/11/2021

Giá lên
Duyvinhtrader Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch tại thời điểm gần nhất
#XAUUSD CHIẾN LƯỢC GẦN NHẤT
XAUUSD BUY 1785-1780
Stop Loss : _1774
TAKE PROFIT 1 : _1792
TAKE PROFIT 2 : _1800
TAKE PROFIT 3 : _1810

Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công và thuận lợi
Bình luận: Đang lên đẹp nhé anh em
Bình luận: + 50 PIP anh em nhé
Bình luận: Chúc mừng anh em nha
Bình luận: Chốt +70 PIP nhé anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.