PhamLocFx

XAUUSD, Short position - Chart H1

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Triangle is clear. We saw the break out of price below purple line. Set up to SELL

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.