dquangduy19998

CHIẾN LƯỢC VÀNG TRONG THỜI GIAN NGẮN TỚI

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng đang nằm trong một xu hướng giảm khá mạnh
Đã xuất hiện tín hiệu bán đẹp trong thời gian hiện tại
Mục tiêu của giá vàng tiếp theo 1758-1765
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.