anhnd1

Gold - H4 - Sell

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sau cú tăng khủng đã có 1 phiên đánh xuống trên khung D1
Tại H4 có dấu hiệu tạo đỉnh và phân kỳ => Khả năng giảm
Bán với mục tiêu 1500.x
Stoploss khi giá break khỏi đỉnh cũ 1526.x
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo toang sau cú rally quá mạnh của Gold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.