MrAdoThieu

XAUUSD : Phân Tích Căn Cứ Theo CME

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phương Pháp Phân Tích Thuần Theo Dữ Liệu Của CME
- Mức Ký Quỹ
- Vùng Bảo Hiểm
- Biên Độ Giá Trong Kỳ Thanh Khoản
=> Chọn Ra Các Vùng- Mốc Đặt Lệnh Limit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.