FAST-TRADING

Gold tiếp tục xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong phiên đêm qua, sau khi Gold có đợt điều chỉnh về mốc 1801 (Bài viết cũ) thì đến sáng nay, lực điều chỉnh này tiếp tục được xác nhận khi đã breakout qua khỏi neckline 1799. xx , xác nhận rằng vùng điều chỉnh có thể lên đến 1809. xx

Dự kiến trong chiều tối này, Gold sẽ có đợt test lại quanh 1796. xx - 1799. xx và sau đó tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 1809.61.

Phương án giao dịch
Entry khi test lại 1796 - 1799
Stoploss 1784. xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.