HOAIGOLD

KÈO GOLD ĐẦU NĂM

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
canh sell gold giá 1803 về 1787 , buy lên từ 1787 tp 1817
1817 là xong nhịp sóng hồi ở h4 . tăng lại hay tiếp tục giảm sẽ xem xét ở 1817 nhé quý vị
lệnh sell 1803 sai khi h1 đóng giá trên mây cần theo dõi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.