langaking

Chiến lược vàng cho ngày 10/1/2022

langaking Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tạo đáy sau khi giảm về hỗ trợ 178x
Chiến lược hôm nay mua lên 1808 mở rộng 1819
Sell khi đạt target 1819!
Bình luận:
Dính buy 1792
Bình luận:
TP 1802 nha ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.