PKTeam

Xem xét mua Breakout

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng:
Tháng: Tăng
Tuần: Tăng
Ngày: Tăng
Đối với một trade trung và dại hạn không nên sell vào thời điểm này.
Đợi giá co cụm một thời gian để củng cố lực tăng.
Các mô hình breakout tiếp tục nên được áp dụng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.